w związku z zaistniałą w ostatnich tygodniach niepewnością dotyczącą procesu odzyskiwania nadmiernych kosztów opłat drogowych w Niemczech, chcielibyśmy przekazać, że od Vrio pracujemy nad zapewnieniem najlepszej obsługi naszych klientów, a przede wszystkim nad ustaleniem spójnych i przejrzystych kryteriów finansowania.

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że ciężarówki zdalnie sterowane to tak daleka przyszłość. Tymczasem można powiedzieć, że przyszłość już nadeszła. Jakie zmiany nas czekają? Na ile zmieni się praca w transporcie drogowym w wyniku automatyzacji?

W bieżącym roku stanęliśmy w obliczu pandemii, która doprowadziła do ograniczeń w mobilności, zmian w strukturze podaży, zmian w modelach społecznych i zawodowych, aż po znaczny spadek aktywności gospodarczej. Lista jest długa.

Holandia dołączyła do krajów strefy Euro (m.in. Niemiec, Włoch czy Austrii), które stosują przepisy ochrony interesu swoich pracowników i gwarantują zapobieganie nieuczciwej konkurencji.

We Vrio jesteśmy świadomi tego, że wszystkie organizacje wymagają kapitału ludzkiego, aby mogły funkcjonować i osiągać swoje cele. Ludzie są najważniejszym czynnikiem, który decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa, dlatego też dbamy o nasz zespół i to dzięki jego zaangażowaniu i pracy możemy efektywnie negocjować, sprzedawać, zarządzać i wyznaczać standardy branży.

Na poziomie UE-28 planowane są fundamentalne zmiany przepisów dotyczących transportu drogowego, w tym zapisy „Pakietu Mobilności” oraz zmiany w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i inne przepisy socjalne.

W związku ze zmianami jakie zachodzą w sektorze transportu z powodu zmian przepisów w Unii Europejskiej, szacuje się, że obecny niedobór kierowców z pożądanymi umiejętnościami najprawdopodobniej wzrośnie do poziomu blisko 200 tys. kierowców (20% popytu na pracę) w 2022 r.

Wyzwania, przed jakimi stoi obecnie polska branża transportowa, będą miały decydujący wpływ na rozwój tego sektora w najbliższej dekadzie. Oprócz zmian przepisów europejskiego Pakietu Mobilności ogromny wpływ na usługi transportowe będzie miała także digitalizacja i industrializacja. Zgodnie z opinią ekspertów industrializacja dokona wielkiej rewolucji w sektorze transportu drogowego rzeczy i zmniejszy lukę podaży kierowców.

W dziedzinie bezpieczeństwa każda firma ma swoje priorytety, metody i strategie. Powodem tego jest fakt, że nie wszystkie firmy dysponują taką samą flotą pojazdów, ich stanem lub liczbą. Jest więc zrozumiałe, że Twoje potrzeby są różne.

Na podstawie przeprowadzanych systematycznie analiz w sektorze transportu można dostrzec szereg zmian jakie nastąpią w najbliższych latach. Przewiduje się, że w latach 2018-2022
w polskim transporcie drogowym można spodziewać się łącznego wzrostu o prawie 23% (pod względem tonażu przewożonych towarów).