Przewozy kabotażowe, transport niebilateralny i przewozy typu cross-trade. Operacje, na które ma wpływ nowy Europejski Pakiet Mobilności.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. nowy europejski pakiet dotyczący mobilności został wdrożony od 2 lutego 2022 r. 

Po jego wdrożeniu, mimo że wątpliwości co do tego, jak spełnić nowe wymogi pakietu mobilnościowego, są ogromne, dane dotyczące pierwszych kar, w wysokości od 100 do 1500 euro, jakie otrzymują firmy transportowe nieprzestrzegające rejestrów i deklaracji, są już upubliczniane na utworzonym w tym celu portalu IMI. 

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego, kiedy firmy transportowe powinny zarejestrować swoją firmę i swoich pracowników na portalu IMI. 

1. Kogo to dotyczy? 

Wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się przewozem towarów lub osób. 

  • Przewozy kabotażowe (operacje transportowe wykonywane tymczasowo na terytorium Państwa Członkowskiego przez przewoźnika mającego siedzibę w innym Państwie Członkowskim.) 
  • Przewozy typu cross-trade (Rozumiane jako operacje transportowe przeprowadzane między dwoma Państwami Członkowskimi lub między Państwem Członkowskim a państwem trzecim, z których żadne nie jest państwem siedziby operatora, który wykonuje te operacje.) 

2. Kto nie podlega delegowaniu?

  • Tranzyt (przejazd bez załadunku lub rozładunku); 
  • Przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub
    z kraju siedziby) wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami (spełniając dodatkowe warunki). 
  • Dodatkowe czynności ograniczone do załadunku i/lub rozładunku. 
  • Początkowy lub końcowy etap operacji transportu kombinowanego. 

3. Transport niebilateralny i przewozy typu cross-trade

Przykład 1: Handel typu cross-trade między dwiema operacjami bilateralnymi.

Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą w Portugalii, przewozi samochód ciężarowy pełen towaru z Lizbony do Marsylii. Kierowca rozładowuje towar w Marsylii. W Marsylii ładuje ciężarówkę i rozładowuje ją w Berlinie. W Berlinie kierowca ładuje ciężarówkę i rozładowuje ją w Porto. 

Przykład 2: Handel typu cross-trade między operacją bilateralną i przejazdem bez ładunku.

Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą w Portugalii, ładuje ciężarówkę w Lizbonie i jedzie do Berlina, gdzie rozładowuje towar. W Berlinie kierowca ponownie ładuje ciężarówkę
i rozładowuje ją w Madrycie. Następnie kierowca jedzie bez ładunku z Madrytu
z powrotem do siedziby firmy w Portugalii.

4. W przypadku więcej niż jednej dodatkowej działalności prowadzonej w ramach transportu bilateralnego, która z tych czynności jest zwolniona, a która podlega zasadom delegowania?

Przykład: Gdy wiele operacji typu cross-trade ma miejsce w czasie wykonywania operacji bilateralnej. 

Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą na Litwie, ładuje połowę ciężarówki w Wilnie, towar ma być dostarczony do Madrytu. Podczas jazdy do Madrytu kierowca zatrzymuje się
w Warszawie, aby załadować drugą połowę ciężarówki towarem na dostawę do Berlina. 

Po rozładowaniu towaru z Warszawy w Berlinie, kierowca ponownie ładuje towar do pustej połowy ciężarówki w Berlinie i rozładowuje go w Brukseli. Następnie kierowca kontynuuje podróż do Madrytu i rozładowuje towar z Wilna. 

5. Jakie dodatkowe działania związane z ładunkiem i / lub rozładunkiem, są ZWOLNIONE z obowiązku zgłaszania w systemie IMI?

Przykład 1: Gdy kierowca wykonuje operację bilateralną bez pełnej ciężarówki i aby w pełni wykorzystać pojemność pojazdu, kierowca ładuje po drodze dodatkowy towar. Kierowca może przeprowadzić zwolnioną operację cross-trade (tj. dodatkowy załadunek i/lub rozładunek) podczas operacji bilateralnej z Państwa Członkowskiego siedziby do przyjmującego Państwa Członkowskiego. 

W przypadku prowadzenia dwóch następujących po sobie operacji bilateralnych z lub do Państwa Członkowskiego siedziby, w przypadku każdej z tych operacji można przeprowadzić dodatkową operację typu cross-trade zwolnioną z obowiązku zgłaszania w systemie IMI, tzw. zasada 1+1.  

Przykład 2: Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą na Litwie, ładuje połowę ciężarówki
w Wilnie, w celu dostarczenia towaru do Barcelony. Kierowca zatrzymuje się w Berlinie i ładuje pozostałe pół, innym towarem. Kierowca jedzie do Brukseli i rozładowuje towar z Berlina. Następnie kontynuuje podróż i rozładowuje w Barcelonie towar załadowany w Wilnie. 

W przypadku operacji bilateralnej, kierowca ładuje ciężarówkę pełną towaru w Barcelonie. Zatrzymuje się w Brukseli, aby rozładować połowę towaru. Następnie kierowca kontynuuje podróż do Wilna, aby rozładować pozostałą połowę towaru. 

Jeśli nowe przepisy dotyczą Twojej firmy, skontaktuj się z Nami a zaoferujemy Ci naszą usługę  “Europejska Płaca Minimalna”, dzięki której nie będziesz musiał się martwić
o nieprzestrzeganie prawa, ponieważ zajmiemy się wszystkim. Chcesz uzyskać więcej informacji?  Kliknij tutaj