Obowiązkowa licencja wspólnotowa dla pojazdów lekkich

Od 22 maja 2022 r. obowiązuje wymóg posiadania przez pojazdy lekkie licencji wspólnotowej w zakresie transportu międzynarodowego, zatwierdzonego w Pakiecie Mobilności w lipcu 2020 r. 

Jednym z celów Pakietu Mobilności jest wprowadzenie regulacji dotyczących zarówno transportu ciężkiego, jak i lekkiego, czyli przewozów wykonywanych poprzez pojazdy od 2,5 do 3,5 ton. 

Gdy nowy przepis wejdzie w życie, lekkie pojazdy transportowe muszą posiadać licencję wspólnotową, która umożliwia im wykonywanie transportu międzynarodowego w krajach Unii Europejskiej. 

Wymogi 

 • Posiadać co najmniej jedną autoryzację transportu publicznego dla pojazdów
  o masie ponad 2 ton zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego. 
 • Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem posiada niezbędne kompetencje zawodowe w zakresie transportu drogowego. 

Po spełnieniu tych wymagań, Dyrekcja Generalna ds. Transportu Ziemskiego (DG MOVE) rozpatrzy licencję wspólnotową oraz niezbędne kopie dla każdego pojazdu. 

Pakiet Mobilności wyklucza jednak z tego obowiązku tych przewoźników, którzy przed wejściem w życie Pakietu Mobilności byli już upoważnieni co najmniej od 10 lat do wykonywania transportu międzynarodowego lekkimi pojazdami. Innymi słowy, ci przewoźnicy, którzy posiadali zezwolenie w sierpniu 2010 r, będą zwolnieni
z obowiązku wykazania zgodności z tymi wymogami.  

Poniższe przewozy również nie wymagają licencji wspólnotowej, a zatem nie wymagają zezwolenia na transport międzynarodowy: 

 • Transport pocztowy realizowany w ramach systemu usług powszechnych.
 • Transport pojazdów powypadkowych lub uszkodzonych. 
 • Transport towaru samochodowymi, których całkowita dopuszczalna masa,
  w tym przyczep, nie przekracza 2,5 tony. 
 • Transport leków, aparatury i sprzętu medycznego oraz innych przedmiotów potrzebnych w przypadku pomocy doraźnej lub klęsk żywiołowych. 
 • Transport towarów jako usługa prywatna. Inaczej mówiąc: wykonywanych pojazdami służbowymi, z kierowcami zatrudnionymi przez firmę, bez wynagrodzenia za transport oraz do przewozu towarów wyprodukowanych lub zakupionych przez firmę. 

Działalność transportowa, która może być wykonywana na podstawie licencji wspólnotowej, obejmuje: 

 • Przejazd z ładunkiem, gdzie miejsce wyjazdu i miejsce przeznaczenia znajdują się w dwóch różnych Państwach Członkowskich, z tranzytem lub bez, przez jedno lub więcej Państw Członkowskich lub krajów trzecich. 
 • Przejazd z ładunkiem z Państwa Członkowskiego do kraju trzeciego i odwrotnie, z tranzytem lub bez, przez jedno lub więcej Państw Członkowskich lub krajów trzecich. 
 • Przejazd z ładunkiem między krajami trzecimi, przejeżdżający tranzytem przez terytorium jednego lub kilku Państw Członkowskich. 
 • Przejazdy bez ładunku związane z wyżej wymienionymi przewozami. 
 • Przewozy kabotażowe 

Ponieważ jest to rozporządzenie wspólnotowe, jego wejście w życie w naszym ustawodawstwie jest natychmiastowe i nie wymaga transpozycji przez nasz kraj. 

Dbamy o wszystko w prosty, skuteczny i innowacyjny sposób, aby ułatwić zarządzanie Twoją firmą. W razie jakichkolwiek pytań, zadzwoń do nas.