Jak wskazywały prognozy na początku roku, nie tylko nasiliły się kradzieże, napady i przestępczość w sektorze transportu drogowego, ale także zmienność cen paliw w ciągu tego roku, można powiedzieć, że paliwo to najbardziej pożądane płynne złoto.

Zebraliśmy w tym artykule główne cieśniny w Europie, wraz z usługami, które oferujemy, aby je przekroczyć, podkreślając wśród nich nową usługę promową Autolist

Zwiększono nie tylko częstotliwość kontroli, ale także przyspieszono wykrywanie, rozpatrywanie i powiadamianie o mandatach – obecnie są one wystawiane w ciągu kilku tygodni, podczas gdy wcześniej zdarzało się, że powiadamiano o nich po upływie roku lub dwóch lat od daty popełnienia wykroczenia. 

Estefanía Sandoval, Chief Commercial and Marketing Officer w Vrio, odpowiada na kilka krótkich pytań dotyczących obecnej sytuacji w sektorze transportowym, zmian cen paliw oraz tego, jak Vrio stawia czoła wyzwaniom, jakie stawia obecnie rynek.

Porównanie cen i wybór opcji, która najlepiej odpowiada potrzebom każdej firmy lub przewoźnika, staje się coraz trudniejsze.

Mamy do czynienie z coraz większym zapotrzebowaniem kierowców ciężarówek, ponieważ coraz mniej osób chce pracować w tej branży. Przeprowadziliśmy wywiad z jednym z klientów, aby dowiedzieć się, jakie jest jego doświadczenie jako weteran w tym sektorze.

Jak przyszłe trendy technologiczne mogą wpłynąć na transport drogowy? W tym artykule dowiesz się, jakie nowości czekają w branży.Nowe technologie zdołały poprawić wiele aspektów naszego życia poprzez uproszczenie procesów, które wcześniej wydawały się zbyt skomplikowane. Dotyczy to również transportu drogowego.

Jak przyszłe trendy technologiczne mogą wpłynąć na transport drogowy? W tym artykule dowiesz się, jakie nowości czekają w branży.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. nowy europejski pakiet dotyczący mobilności został wdrożony od 2 lutego 2022 r.
Po jego wdrożeniu, mimo że wątpliwości co do tego, jak spełnić nowe wymogi pakietu mobilnościowego, są ogromne, dane dotyczące pierwszych kar, w wysokości od 100 do 1500 euro, jakie otrzymują firmy transportowe nieprzestrzegające rejestrów i deklaracji, są już upubliczniane na utworzonym w tym celu portalu IMI.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. nowy europejski pakiet dotyczący mobilności został wdrożony od 2 lutego 2022 r.
Po jego wdrożeniu, mimo że wątpliwości co do tego, jak spełnić nowe wymogi pakietu mobilnościowego, są ogromne, dane dotyczące pierwszych kar, w wysokości od 100 do 1500 euro, jakie otrzymują firmy transportowe nieprzestrzegające rejestrów i deklaracji, są już upubliczniane na utworzonym w tym celu portalu IMI.