Po 15 latach działalności w sektorze transportowym, w kwietniu tego roku Vrio zostało uznane przez Great Place to Work za jedną z najlepszych firm do pracy w Hiszpanii. Świetna atmosfera, szacunek, koleżeństwo i przejrzystość przyniosły firmie to wyróżnienie.

Jeżeli chodzi o firmę autobusową lub autokarową, wiele kwestii muszą być wzięte pod uwagę podczas podróży po Hiszpanii i Europie

Puesto de pago de peaje por barrera

Już w 2023 roku zauważalny jest wzrost zmian w systemach opłat drogowych, zarówno w Hiszpanii, jak i w kilku krajach europejskich. Ta dynamika będzie się utrzymywać w kolejnych latach, gdzie opłaty drogowe będą obecne na coraz większej liczbie dróg. Oto szczegóły, jak i gdzie będą miały miejsce główne nowości.

Jak wskazywały prognozy na początku roku, nie tylko nasiliły się kradzieże, napady i przestępczość w sektorze transportu drogowego, ale także zmienność cen paliw w ciągu tego roku, można powiedzieć, że paliwo to najbardziej pożądane płynne złoto.

Zebraliśmy w tym artykule główne cieśniny w Europie, wraz z usługami, które oferujemy, aby je przekroczyć, podkreślając wśród nich nową usługę promową Autolist

Zwiększono nie tylko częstotliwość kontroli, ale także przyspieszono wykrywanie, rozpatrywanie i powiadamianie o mandatach – obecnie są one wystawiane w ciągu kilku tygodni, podczas gdy wcześniej zdarzało się, że powiadamiano o nich po upływie roku lub dwóch lat od daty popełnienia wykroczenia. 

Estefanía Sandoval, Chief Commercial and Marketing Officer w Vrio, odpowiada na kilka krótkich pytań dotyczących obecnej sytuacji w sektorze transportowym, zmian cen paliw oraz tego, jak Vrio stawia czoła wyzwaniom, jakie stawia obecnie rynek.

Porównanie cen i wybór opcji, która najlepiej odpowiada potrzebom każdej firmy lub przewoźnika, staje się coraz trudniejsze.

Mamy do czynienie z coraz większym zapotrzebowaniem kierowców ciężarówek, ponieważ coraz mniej osób chce pracować w tej branży. Przeprowadziliśmy wywiad z jednym z klientów, aby dowiedzieć się, jakie jest jego doświadczenie jako weteran w tym sektorze.