Powrót opłaty HGV Levy w Wielkiej Brytanii

Po oświadczeniu przez rząd Wielkiej Brytanii, powraca opłata HGV Levy, znajdź wszystkie informacje potrzebne podczas podróży na Wyspy Brytyjskie.

Kiedy wchodzi w życie?

Po dezaktywacji 1 sierpnia 2020 r. przez rząd Wielkiej Brytanii, opłata od pojazdów ciężarowych HGV Levy zostanie ponownie aktywowana 1 sierpnia 2023 r.

Kogo to dotyczy?

  • Uiszczenie opłaty będzie obowiązkowe dla pojazdów zarejestrowanych poza Wielką Brytanią o masie powyżej 12 000 kg, które poruszają się po drogach i autostradach objętych opłatą.
  • Pojazdy ciężarowe z Wielkiej Brytanii są opodatkowane zgodnie z brytyjskimi przepisami podatkowymi.

Jak mogę zapłacić?

Opłaty

Kwota do zapłaty zależy od:

  • Wagi pojazdu
  • Klasy EURO
  • Długości pobytu w Wielkiej Brytanii

Tutaj można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych i inne