Jak uniknąć najczęstszych sankcji w transporcie drogowym

Mandaty to niewygodna rzeczywistość w codziennym życiu przewoźników i firm zajmujących się transportem drogowym. Najczęściej kary są nakładane za nieprzestrzeganie podstawowych zasad lub z powodu niewiedzy, np. za: niedziałający lub niewłaściwie używany tachograf, nieuiszczenie opłat drogowych lub podatków, nieprzestrzeganie czasu prowadzenia pojazdu, okresów odpoczynku, przekroczenie wagi lub prędkości oraz niewłaściwe zabezpieczenie towarów.

W tym artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć tego typu sytuacji. Aby zapoznać się z zasadami obowiązującymi w poszczególnych krajach, należy pamiętać o odwiedzeniu naszej nowej sekcji Opłaty drogowe w Europie.

Jak uniknąć sankcji?

Podróżowanie po Europie:

 • Zapoznaj się z ustawodawstwem i przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach.
 • Dowiedz się, jak uiszczać opłaty drogowe: czy mój pojazd jest zobowiązany do uiszczania opłat? Jaka jest metoda płatności w poszczególnych krajach? Odwiedź naszą sekcję poświęconą opłatom drogowym w poszczególnych krajach.
 • Przewiduj wymogi, aby uniknąć opóźnień i ewentualnych kar, konsultując z odpowiednim wyprzedzeniem przepisy lub specyfikacje danego kraju (sposób uzyskiwania pozwoleń, własne urządzenia, aktywacja krajów…).
 • W razie potrzeby należy jak najszybciej zarezerwować bilet na prom i dowiedzieć się, jaka jest ważność biletu (czy jest on zamknięty czy otwarty, jak długo ważna jest referencja, godziny wejścia na pokład i odprawy).
 • Zapewnij kierowcom dokumenty potwierdzające lub pokwitowania niezbędne do przyspieszenia procedur w przypadku kontroli.

Tachograf:

 • Poprawny przegląd urządzenia. Nie więcej niż co dwa lata, a także w przypadku zmian, takich jak naprawy, zmiany w rejestracji pojazdu, niedopasowanie czasu…
 • Należy dopilnować, aby kierowcy otrzymywali odpowiednie instrukcje w odpowiednim czasie.
 • Regularne i terminowe pobieranie danych w celu zapewnienia ich prawidłowego wykorzystania przez kierowcę.

Belgia przeprowadza bardzo surowe kontrole, nakładając kary w wysokości 500 euro za każde wykroczenie popełnione w ciągu 3 godzin. Jeśli urządzenie jest w jakikolwiek sposób wadliwe, należy bezwzględnie zatrzymać pojazd i poinformować o usterce odpowiedniego dostawcę. Jeśli urządzenie wykazuje jakąkolwiek anomalię, konieczne jest zatrzymanie pojazdu i poinformowanie odpowiedniego dostawce o błędzie. Jeżeli urządzenie zostanie unieważnione do obrotu, zostanie ustanowiona 3-godzinna koncesja na zakup nowego urządzenia lub opuszczenie kraju. Brak zapłaty mandatu może prowadzić do unieruchomienia pojazdu do czasu uiszczenia odpowiedniej kwoty.

Nieuiszczenie opłat drogowych:

 • Jeśli posiadasz urządzenie z podłączeniem elektrycznym, upewnij się, że jest ono zawsze podłączone, zwracając szczególną uwagę na tzw. sieci satelitarne, gdzie urządzenie transmituje położenie pojazdu na autostradach bez bramek. Baterie wewnętrzne mają określony czas działania.
 • Sprawdź, czy dane konfiguracyjne Twojego urządzenia są zgodne z danymi pojazdu. Błędy w danych, takie jak rejestracja, waga, osie lub euro norm, mogą prowadzić do unieruchomienia i sankcji w krajach, które pobierają opłaty na podstawie tych danych.
 • Należy zwracać uwagę na urządzenie i jego ostrzeżenia, które mogą mieć postać sygnałów dźwiękowych lub, jeśli są obecne, komunikatów na wyświetlaczu lub czerwonej diody LED.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości przed wjazdem do danego kraju należy sprawdzić aktywne sieci.
 • W przypadku wykrycia lub podejrzenia braku wpłaty, zapoznaj się z ewentualnymi możliwościami płatności, aby uniknąć nałożenia wyższej sankcji.

Dokumentacja:

 • Okresowo sprawdzaj ważność dokumentów wymaganych do transportu, takich jak licencja wspólnotowa, CMR oraz ich poprawne wypełnienie.
 • Sprawdź, czy wymagane są dodatkowe pozwolenia, takie jak Europejskie zaświadczenie o delegowaniu, zgłoszenie niebezpiecznego towaru, itp.

Zabezpieczanie ładunku:

 • Sprawdź ściany, podłogę, specjalne wymagania konstrukcji, miejsca cumowania, itp.
 • Zamknięcie, zablokowanie i zacumowanie.

Kto jest odpowiedzialny za te naruszenia?

Z prawnego punktu widzenia, to firmy są odpowiedzialne za kary, więc mają obowiązek zorganizować pracę w taki sposób, aby zmieściły się w czasie jazdy i odpoczynku.

Odpowiedzialność ta może być jednak inna w przypadku, gdy winę ponosi inna strona (zazwyczaj kierowca), o ile istnieją dowody lub sam kierowca dobrowolnie przyznaje się do winy w zdarzeniu.

W wielu przypadkach firma i kierowca dochodzą do porozumienia co do tego, kto jest odpowiedzialny za część finansową.

Odwołanie się od sankcji

Na koniec zalecamy skorzystanie z usługi zarządzania grzywnami i sankcjami, nie tylko w przypadku kwot, które, jak wiemy, czasami są bardzo wysokie, ale także po to, aby Twoje pojazdy nie były unieruchomione lub mogły jak najszybciej powrócić do ruchu.