Ostatnia aktualizacja: 09/03/2022

Wojenny konflikt, w którym pogrążona jest obecnie Ukraina, obudził solidarność całego świata, a w szczególności Europy. W momencie,  w którym jakakolwiek pomoc jest niezbędna, kraje europejskie zwalniają pojazdy wykonujące transport humanitarny do kraju z opłat drogowych. 

Ogólne informacje, o których należy pamiętać

Kraje wymienione powyżej podkreślają jak ważne jest przekazywanie informacji w odpowiednim czasie i niewyłączanie odpowiednich sieci/urządzeń przed otrzymaniem oficjalnej i potwierdzającej odpowiedzi w sprawie zwolnienia z opłat drogowych.

Ponadto w krajach takich jak Austria, konieczne jest posiadanie wydrukowanego zaświadczenia o zwolnieniu z opłat drogowych dla danego pojazdu w trakcie podróży, dlatego zalecają, aby przed rozpoczęciem podróży poinformować różne sieci autostrad i poczekać na otrzymanie potwierdzenia.

Następnie należy wyłączyć pobieranie opłat za pośrednictwem urządzeń (np. poprzez wyłączenie sieci), tak aby nie były one fakturowane.

Austria

Asfinag poinformował nas, że planowane są zwolnienia dla wszystkich pojazdów przejeżdżających przez ten kraj ze względu na stan wyjątkowy na Ukrainie. 

Aby uzyskać do nich dostęp, należy wypełnić formularz pod poniższym linkiem i postępować zgodnie z instrukcjami: Austriackie przepisy dotyczące opłat drogowych znajdują się na stronie https://www.asfinag.at/en/toll/tolling-regulation/. 

W tej sprawie istnieje osobna sekcja („Wersja 67 – Zwolnienie z opłat za transport pomocy humanitarnej na Ukrainie”). Załącznik 3B jest upoważnionym dokumentem do przewozu, pojazdami o maksymalnej dopuszczalnej masie większej niż 3,5 tony. 

Formularz ten należy wypełnić i przesłać na następujący adres e-mail: ausnahmeantrag@asfinag.at. WAŻNE: Wnioski (załącznik 3B)  
o zwolnienie z opłat drogowych należy złożyć przed rozpoczęciem podróży i przewozić wydrukowane w pojeździe. Należy wziąć pod uwagę, że formularz odnosi się tylko do urządzeń «Go-Box», ale jego sformułowanie prawdopodobnie wkrótce się zmieni (ponieważ zwolnienie dotyczy również innych urządzeń).

Bułgaria

Wiadomości na ten temat spodziewane są jeszcze w tym tygodniu.

Czechy

Czechy również ustanowiły procedurę do zwolnienia z opłat drogowych, za transport pomocy humanitarnej na Ukrainę przez ten kraj.

W tym przypadku należy pobrać dokument Excel dostępny pod poniższym linkiem: https://mytocz.eu/en/Hum_UA

Klikając na: Please send a notice in the form (to download here)

Po pobraniu i wypełnieniu tego formularza należy go wysłać e-mailem w języku angielskim lub czeskim na następujący adres e-mail: ua@czechtoll.cz

Po zatwierdzeniu, jeśli pojazd ma aktywne urządzenie do poboru myta dla tego kraju, przed wjazdem należy zadzwonić pod numer obsługi klienta w Czechach (+420 243 243 243), żeby przestawić urządzenie na tryb transportowy aby nie pobierał opłat drogowych w tym kraju.

Jako alternatywa, kierowca może również zatrzymać się w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby przeprowadzić ten proces.

Francja

Francuskie Stowarzyszenie Autostrad (ASFA) potwierdziło, że firmy chcące wysłać pomoc na Ukrainę mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat drogowych na trasach, które przejeżdżają przez ten kraj.

W tym celu wyznaczyli Sandrę Guillou jako bezpośrednią osobę do kontatku w tej sprawie. Kontaktując się z nią poprzez następujący e-mail sandra.guillou@autoroutes.fr, prześle Ci formularz, który trzeba wypełnić i odesłać.

Informują jednak, że tylko charytatywne i wskazane organizacje pomocy humanitarnej są upoważnione do składania tego typu wniosków.

Niemcy

Transporty humanitarne zawsze były zwolnione z opłat drogowych w tym kraju. Zgodnie z procedurą należy go najpierw zarejestrować w Toll Collect. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://www.toll-collect.de/es/toll_collect/

Polska

Ministerstwo Infrastruktury RP w tej sprawie stwierdza: „Przewozy pomocy humanitarnej zostały zwolnione z opłat drogowych w systemie e-TOLL. Jak poinformował nas Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury, rząd podjął decyzję o przepuszczeniu pojazdów z pomocą humanitarną przez terytorium Polski bez uiszczania opłat w systemie e-TOLL. 

Każda instytucja lub organizacja planująca przejazd z pomocą humanitarną na terenie Polski jest zobowiązana do podania następujących informacji:

  • Ilość pojazdów.
  • Numer rejestracyjny pojazdów.
  • Kraj rejestracji pojazdów.
  • Jeśli to możliwe, przybliżony czas trwania tranzytu przez terytorium RP (w obu kierunkach).”

Aby uzyskać zwolnienie w transporcie z pomocą humanitarną, należy przesłać zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury na adres e-mail: humanitaritiaid@mi.gov.pl. W przypadku, gdy trasa przecina którykolwiek odcinek autostrady prywatnej, możliwe jest zwolnienie tych pojazdów z obowiązku uiszczania opłaty drogowej, pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z koncesjonariuszem i przesłania informacji. 

Poniżej możesz zapoznać się z możliwośckontaktu z różnymi polskimi koncesjonariuszami:

Szwajcaria

Transport humanitarny jest zawsze zwolniony z opłat. EZV potwierdził, że pojazdy (o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony)  
w Szwajcarii wykorzystywane do transportu humanitarnego non-profit są zwolnione z HVC. 

W tym celu zdefiniowany jest następujący proces:

  1. Żądanie (podpisany list / e-mail od organizacji humanitarnej), w tym: 
    • Opis organizacji humanitarnej (link do jej strony, statutu itp.) lub tablica rejestracyjna i kod kraju pojazdu(-ów) lub data wjazdu(-ów) do Szwajcarii, pustego(-ych) pojazdu(-ów)/odjazdu(-ów), pojazdu(-ów) załadowanych wyłącznie środkami pomocy humanitarnej. 
  2. Należy go wysłać e-mailem na adres: lsvaausland@bazg.admin.ch

Po zatwierdzeniu wniosku, autoryzacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną. 

Fakturowanie tych podróży zostanie następnie skorygowane przez FOCBS do 0,00 CHF (franków szwajcarskich). 

Węgry

W tym kraju, już wcześniej można było ubiegać się o zwolnienie z myta  w przypadku transportu humanitarnego, więc nie jest to środek związany z wojną na Ukrainie. Jednak wniosek nie może być rozpatrzony przez NUSZ (węgierski poborca opłat drogowych), bowiem należy złożyć wniosek,  
za pośrednictwem węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wypełniając formularz Excel i wysyłając go e-mailem. 

Procedura jest opisana na https://nyilvantarto.hu/hu/utdij_dijmentes:  rejestracja przed podróżą jest obowiązkowa, a można uzyskać wysyłając e-mail na adres kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu. Wniosek rejestracji musi zawierać: oficjalne dane firmy/podmiotu wnioskodawcy, status (pomoc humanitarna), dokument potwierdzający status, numer tablicy rejestracyjnej i inne dane pojazdu, datę rozpoczęcia i zakończenia przejazdu. Ta strona zawiera link do tabeli programu Excel (Bejelentő táblázat), w której można wypełnić wszystkie dane.

Również, istnieje rozporządzenie Ministerstwa Innowacji i Technologii, które określa część prawną (dokładnie paragraf 2, ustęp 1, punkt i.),  
w którym mowa jest o pomocy humanitarnej. Załączony dokument: „Węgry – Dekret Ministerstwa Innowacji i Technologii”.

Włochy

Informacje powinny być dostępne w ciągu najbliższych dni. Trwają dyskusje na temat zwolnień z opłat drogowych między koncesjonariuszami w tym kraju.