Wprowadzone przez Sonia Ratia

Przewozy kabotażowe, transport niebilateralny i przewozy typu cross-trade. Operacje, na które ma wpływ nowy Europejski Pakiet Mobilności.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. nowy europejski pakiet dotyczący mobilności został wdrożony od 2 lutego 2022 r.
Po jego wdrożeniu, mimo że wątpliwości co do tego, jak spełnić nowe wymogi pakietu mobilnościowego, są ogromne, dane dotyczące pierwszych kar, w wysokości od 100 do 1500 euro, jakie otrzymują firmy transportowe nieprzestrzegające rejestrów i deklaracji, są już upubliczniane na utworzonym w tym celu portalu IMI.

Vrio, europejska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem świadcząca usługi transportowe

Dla wielu w Europie, Vrio jest już liderem na rynku europejskim w świadczeniu usług dla firm transportowych. Zapewniamy wysokiej jakości usługi, wspieramy już ponad 13 000 klientów, którzy to już przez ponad 20 lat polegają na świadczonych przez nas usługach. Ponadto rozszerzyliśmy te usługi tak, aby zapewnić skuteczne i globalne rozwiązania dla wszystkich przewoźników.

Prezentacja pracownika: Ewelina Dziubińska

We Vrio jesteśmy świadomi tego, że wszystkie organizacje wymagają kapitału ludzkiego, aby mogły funkcjonować i osiągać swoje cele. Ludzie są najważniejszym czynnikiem, który decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa, dlatego też dbamy o nasz zespół i to dzięki jego zaangażowaniu i pracy możemy efektywnie negocjować, sprzedawać, zarządzać i wyznaczać standardy branży.