7 kroków do przetrwania MŚP podczas pandemii i później

W bieżącym roku stanęliśmy w obliczu pandemii, która doprowadziła do ograniczeń w mobilności, zmian w strukturze podaży, zmian w modelach społecznych i zawodowych, aż po znaczny spadek aktywności gospodarczej. Lista jest długa.

Można powiedzieć, że rok 2020 zostanie określony jako jeden z najtrudniejszych z politycznego, gospodarczego, społecznego i technologicznego punktu widzenia.

Ta nowa rzeczywistość zmusiła nas do tego, żebyśmy wszyscy z dnia na dzień przeanalizowali naszą działalność biznesową, aby dostosować się do wyzwań, przed którymi obecnie stoimy.

Vrio chce pomóc chronić Twoją firmę. Nasz 7-etapowy przewodnik po przetrwaniu ma na celu pomóc MŚP skoncentrować się na kluczowych aspektach przetrwania firmy podczas pandemii.

Wizja globalna

Przede wszystkim musimy zrozumieć obecną sytuację naszej firmy. Istotne jest zanalizowanie wszystkiego, od kont, obrotów, rentowności, płynności, planowania zasobów, samopoczucia pracowników i zmieniających się potrzeb klientów. Czy obecna sytuacja ma wpływ na niektóre sektory, czy istnieje potrzeba dywersyfikacji, czy posiadasz umiejętności i zasoby, aby uzyskać dostęp do innych sektorów? To tylko niektóre z pytań, które należy zadać.

Uzyskując dostęp do dokładnych, istotnych i aktualnych danych, możesz stworzyć dokładny obraz tego, gdzie faktycznie znajduje się firma i co należy zrobić, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz.

Digitalizacja

Elastyczność biznesowa jest niezbędna, ponieważ umożliwia szybkie i skuteczne dostosowywanie praktyk biznesowych. Na przykład przejście z pracy biurowej na telepracę okazało się dużym wyzwaniem dla wielu firm.

Automatyzacja również odegra ważną rolę, ponieważ ograniczenie lub automatyzacja wielu ręcznych zadań pomoże firmom stać się bardziej elastycznymi i wydajnymi w przyszłości.

Dzięki odpowiedniej technologii widzimy, jak skutecznie firma może dosłownie z dnia na dzień przekształcić swoją działalność.

Jednym z kluczowych aspektów cyfryzacji jest praca w czasie rzeczywistym z danymi w czasie rzeczywistym. Możliwość szybszego podejmowania decyzji na podstawie dokładnych informacji w czasie rzeczywistym może zdecydować o przetrwaniu a porażce.

Analiza ryzyka biznesowego

Sprzedaż jest ważna, ale nie za wszelką cenę. Utrzymanie ostrożnej polityki kredytowej, jeśli chodzi o kontrolowanie niespłaconych sald naszych klientów, jest kluczowym czynnikiem w czasach niepewności, a płynność ma kluczowe znaczenie dla wielu MŚP.

Dostęp do finansowania krótkoterminowego

Musisz także mieć plan na ewentualne opóźnienia w płatnościach klientów. Zawsze ważna jest ocena zdolności finansowej, przy wsparciu ze strony różnych instytucji finansowych i rządu, aby zapewnić firmie możliwość podpisania krótkoterminowego finansowania w dowolnym momencie. Zaleca się również współpracę z więcej niż 2 bankami, aby mieć więcej niż jedną dostępną opcję.

Słuchanie klienta

Teraz jest czas, aby słuchać swoich klientów bardziej niż kiedykolwiek. Wiele firm jest zmuszonych do zmian i ważne jest, aby zrozumieć zmieniające się potrzeby klientów, aby odpowiednio się dostosować.

Ciągłe poszukiwanie nowych produktów lub usług

Nawet jeśli usługi twojej firmy były zawsze realizowane w określony sposób, nie oznacza to, że musi to nadal robić tak samo. Ważne jest, aby przeanalizować wszystkie potrzeby klientów, aby upewnić się, że rozwiązania dotyczące produktów i usług pozostają odpowiednie dla klientów. Ma to zasadnicze znaczenie dla utrzymania klientów i pozyskiwania nowych klientów.

Zespół, zespół i jeszcze raz zespół

Zespół jest najcenniejszym zasobem. Efektywne wykorzystanie tego zasobu ma zasadnicze znaczenie, ponieważ jego wkład może zapewnić cenny wkład w biznes. W końcu to ludzie są twoimi oczami i uszami w otoczeniu.

Komunikacja jest podstawą. Gdy zespół będzie miał jasno określone cele i wytyczne, w którym kierunku musi podążać, wzmocni to jego zaangażowanie i co najważniejsze, jego chęć pomocy we wdrażaniu zmian.