Prawo płacy minimalnej w Holandii. Co powinienem wiedzieć?

Holandia dołączyła do krajów strefy Euro (m.in. Niemiec, Włoch czy Austrii), które stosują przepisy ochrony interesu swoich pracowników i gwarantują zapobieganie nieuczciwej konkurencji.

W niniejszym artykule chcemy udzielić odpowiedzi na serię często stawianych pytań, abyś mógł dostosować się do narzuconych wymagań i efektywnie przygotować się do kolejnej podróży do Holandii.

Jakich dokumentów potrzebuję?

Zagraniczni pracodawcy z krajów EOG i Szwajcarii, których pracownicy przebywają tymczasowo w Holandii, muszą przestrzegać szeregu wymogów administracyjnych i dysponować następującymi dokumentami (w wersji papierowej lub elektronicznej):

  • Umowa o pracę
  • Lista płac
  • Podsumowanie godzin pracy
  • Dokument A1
  • Dowód płatności

Kto musi się zarejestrować?

Od dnia 1 marca 2020, każdy pracownik europejski wyjeżdżający w delegację do Holandii musi zostać zgłoszony za pomocą portalu stworzonego przez rząd.

Celem tego prawa jest zapewnienie przestrzegania przez przedsiębiorstwa warunków pracy i równego wynagrodzenia, które obowiązują w Holandii.

Przepisy te dotyczą firm i jednoosobowych podmiotów gospodarczych.

W sektorze transportowym: firmy zajmujące się transportem drogowym towarów. Załadunek, rozładunek i kabotaż.

Ile czasu jest ważna rejestracja?

Każda rejestracja pracownika jest ważna przez 1 rok.

Czy już weszła w życie?

Obowiązek zgłoszenia wszedł w życie 1 marca 2020 r. Pracodawcy za granicą są zobowiązani do zgłaszania swojej pracy w Holandii za pośrednictwem holenderskiego portalu internetowego.

Czy ustawa dotyczy kierowców każdego pojazdu, niezależnie od tego, czy są to pojazdy lekkie, ciężkie czy pasażerskie?

Prawo jest niezależne od wykorzystywanego środka transportu, ustawa jest powiązana z rodzajem wykonywanej pracy, więc dotyczy wszystkich przewoźników drogowych, zarówno lekkich, jak i ciężkich.

Nie dotyczy przewozu osób.

Jakie są kary za niezarejestrowanie pracownika?

Kary pieniężne za niezarejestrowanie pracowników zależą od ich liczby i mogą się kształtować między 1 500, a 4 500 euro.

Inspekcja Pracy może nakładać kary pieniężne na pracodawców, którzy nie wypłacają należnego wynagrodzenia swoim pracownikom. Wysokość grzywny zależy od stopnia, w jakim wynagrodzenie różni się od ustawowej płacy minimalnej i ustawowego minimalnego dodatku urlopowego.

Maksymalne stawki kary pieniężnej:

  • 10 000 euro za pracownika źle opłaconego (w przypadku wypłaconego wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej).
  • 2 000 euro za pracownika źle opłaconego (w przypadku zaniżonej wypłaty w ramach minimalnego dodatku urlopowego).
  • Maksymalna wysokość sankcji nałożonej na pracodawcę w przeliczeniu na pracownika wynosi 40 000 euro.

We Vrio chcemy być twoim wsparciem i przeprowadzić cię przez wszelkie procedury udzielając niezbędnych informacji na temat ustawy o płacy minimalnej w Holandii.

Nie wahaj się poprosić naszego zespołu o potrzebne informacje.