Klucze bezpieczeństwa w firmach transportowych i mobilnych

W dziedzinie bezpieczeństwa każda firma ma swoje priorytety, metody i strategie. Powodem tego jest fakt, że nie wszystkie firmy dysponują taką samą flotą pojazdów, ich stanem lub liczbą. Jest więc zrozumiałe, że Twoje potrzeby są różne.

Istnieje jednak kilka podstawowych wskazówek lub kluczy, które pomagają zapewnić ogólne bezpieczeństwo w transporcie.

Jak funkcjonuje bezpieczeństwo w transporcie?

Żadna firma z branży logistycznej nie może przeoczyć bezpieczeństwa towarów i oczywiście jakości usług. Kluczem do dostosowania się do tych wymagań jest lepsze dostosowanie floty pojazdów do okoliczności, w jakich będą wykonywane usługi. Muszą być dostosowane zarówno w normalnych, jak i specjalnych warunkach, czyli w nieprzewidzianych sytuacjach, incydentach, awariach, kradzieżach czy wypadkach.

Ponadto, należy uprzednio skupić się na kosztach jakie wymagają adaptacje do specjalistycznych urządzeń sterujących, systemów komputerowych, jak również uzyskanie parametrów poprawiających jakość usług, z bezpośrednią korzyścią dla firm.

Jakie są zalety poprawy bezpieczeństwa naszych flot i firm?

Niektóre rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa transportu i logistyki mogą pomóc w pokonaniu wyzwań związanych z procedurami, bezpieczeństwem i automatyzacją budynków, zapewniając następujące korzyści:

Jak mogę zagwarantować bezpieczeństwo transportu towarowego?

Jeśli chcemy zagwarantować bezpieczeństwo transportu i móc skorzystać z tych zalet, będziemy musieli się zająć poniższymi zagadnieniami kluczowymi.

Po pierwsze, ochrona przed kradzieżą. Kradzieże z pojazdów transportowych podczas ich podróży są częstsze niż mogłoby się wydawać, a ich ofiarą może być każdy pojazd. Najczęściej znikają ubrania, urządzenia elektroniczne i leki. Z tego powodu niezwykle konieczne jest posiadanie systemu bezpieczeństwa, takiego jak czujniki czy alarmy, które ostrzegają nas, jeśli wydarzy się coś podejrzanego.

Po drugie, kontrola temperatur podczas transportu. Wiemy, że nie wszystkie towary potrzebują takich samych warunków transportu. W zależności od ich charakteru potrzebują takiego lub innego stanu otoczenia, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie i jakości. Jeśli produkty są nietrwałe lub mrożone, musimy dostosować do tego naszą flotę. Podobnie, jeśli będziemy przewozić towary niebezpieczne.

Kolejnym kluczem jest zarządzanie pojazdami. W tym rozdziale odnosimy się do wszystkich tych elementów, które służą nam do skutecznego monitorowania stanu floty, kierowców i tras. Oznacza to m.in. godziny jazdy każdego przewoźnika, przeglądy każdego z pojazdów, kontrolę prędkości oraz analizę tras i dróg. Obecnie istnieją aplikacje, które sprawiają, że tego typu zarządzanie jest znacznie wygodniejsze i łatwiejsze. We Vrio jesteśmy specjalistami w pomaganiu w zarządzaniu flotą, dlatego masz do dyspozycji Optimo GPS do śledzenia wszystkich pojazdów, a także wszystkie informacje operacyjne dostarczane przez Vrio Copilot, nasz Panel sterowania.

Z drugiej strony należy zawsze brać pod uwagę kontrolę ułożenia, przechowania i manipulacji ładunku. Konieczne jest przewidzenie, co może się zdarzyć, aby móc w porę wykryć uszkodzenia, którym może ulec towar. Czasami nie jesteśmy świadomi tego, czy towar został strząchnięty, uderzony, czy też został źle ułożony, co może przysporzyć nam wielu problemów prawnych z naszymi klientami i pośrednikami.

Posiadanie ubezpieczenia na wypadek utraty lub uszkodzenia to kolejny z najważniejszych kluczy. Aby uniknąć konsekwencji któregokolwiek z problemów, o których wspomnieliśmy, w miarę możliwości niezwykle ważne jest posiadanie polis ubezpieczeniowych, które pokrywają koszty ewentualnych incydentów. Większość polis obejmuje szkody spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, powodziami, pożarami, utratą paczek, zawaleniem się dróg i mostów, wadami opakowań, a nawet opóźnieniami w terminach.

Jeśli Twoim celem jest poprawa bezpieczeństwa ładunków przewożonych przez Twoją flotę, musisz zadbać o te klucze, ponieważ nie tylko chronisz sam towar, ale także chronisz swoją reputację i prestiż. Chociaż rola przewoźnika jest również do tego niezbędna.

Warto zwrócić uwagę na towar od momentu wyjazdu, aż do momentu, gdy dotrze do miejsca przeznaczenia, gdy przechodzi przez różne działy, ale mimo wszystko najważniejsza jest rola przewoźników.

Jako przewoźnicy musimy zadbać o pewne podstawowe aspekty bezpieczeństwa

Pierwsza sprawa to: sprawdzenie bezpieczeństwo ładunku. Oprócz tego, co zostało wyjaśnione wcześniej w odniesieniu do charakterystyk zależnie od rodzaju przewożonego towaru, musimy być świadomi rozmieszczenia w pojeździe, aby pozycja ładunku nie została zmieniona. W tym celu możemy użyć taśm, aby przymocować palety w miejscu, a tym samym zapobiec ich przemieszczaniu się i ewentualnym uszkodzeniom.

Po drugie: przestrzeganie ograniczeń prędkości. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli pełną kontrolę nad naszym pojazdem, abyśmy zarówno my, jak i towar dotarli bezpiecznie do celu. Z tego powodu konieczna jest znajomość stanu dróg i ograniczeń prędkości, aby móc z łatwością prowadzić. Musimy również wziąć pod uwagę trudności manewrowe, które mogą się pojawić podczas prowadzenia pojazdu o dużej masie i dużych gabarytach.

Po trzecie: koncentracja i uwaga na drodze. Znajomość sposobu, w jaki będziemy się poruszać, jest niezbędna. W tym celu istnieją różne aplikacje GPS, które pomagają nam wytyczać najbardziej odpowiednie trasy, gwarantując terminową dostawę, abyśmy mogli skupić naszą uwagę na drodze, a nie na czasie.

Po czwarte: kontrola czasu odpoczynku. Przerwy w jeździe są absolutnie konieczne, a tym bardziej w transporcie towarów, gdzie za kierownicą spędza się wiele godzin. Przepisy określają maksymalny nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu na dwie i pół godziny, a także zalecają, aby przerwy trwały co najmniej 45 minut. Dodajmy, że z reguły kierowca nie może przekraczać 9 godzin jazdy dziennie (10 w tygodniu), a maksymalnie 56 godzin tygodniowo.

Po piąte: sprawdzenie warunków w miejscu dostawy. Ważne jest, abyśmy znaleźli bezpieczny parking w pobliżu miejsca rozładunku towarów, aby uniknąć napadów i zaplanować strategie mobilności, jeśli wymagane są złożone manewry. Zwłaszcza jeśli miejsce, w którym będziemy realizować dostawę, jest dla nas nowe.