Nowy Europejski Pakiet Mobilności- wyjaśnienie…

Firmy transportowe w całej Europie oczekują na wynik i decyzję w sprawie nowego pakietu regulacyjnego, który zasadniczo zmieni zasady rynku transportowego.

Zainicjowany przez Komisję Europejską w 2017 r. Pakiet Mobility został zaprojektowany w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa kierowców, aby sprawić, że cały sektor będzie działać na równych warunkach, promując uczciwość konkurencji, wydajność i bezpieczeństwo.

W ciągu ostatnich kilku dni władze europejskie określiły ostateczną wersję zasad i przepisów pakietu mobilnego oraz plan wdrażania, którego należy przestrzegać na całym kontynencie.

Jaki jest cel pakietu mobilności?

Kluczowymi celami pakietu mobilności jest usprawnienie i uproszczenie różnych zasad delegacji obowiązujących w każdym kraju w Europie. Pakiet stworzy zestaw minimalnych standardów, które należy spełnić i których należy przestrzegać, które mają na celu poprawę warunków pracy, bezpieczeństwo kierowców i ujednolicenie wymagań administracyjnych dotyczących delegowania pracowników w całej Europie.

Kiedy, gdzie, jak i kto?…

 • Przepisy dotyczące płacy minimalnej staną się obowiązkowe dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, co oznacza, że jeśli unijne przedsiębiorstwo transportowe deleguje kierowcę do pracy w innym kraju UE, będą musiały spełniać te same wymagania dotyczące płacy minimalnej w kraju docelowym.
 • Nowe zasady delegowania będą miały zastosowanie do międzynarodowych przewozów drogowych, jednak będą miały zastosowanie następujące zwolnienia dla:
  • Dwustronnych operacji transportowych (towarów i pasażerów)
  • Przejazdów tranzytowych, które nie wymagają żadnego załadunku lub rozładunku w danym kraju.
 • Każdy kierowca będzie zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia co 4 tygodnie na każdy okres 3 – 4 kolejnych tygodni roboczych.
 • Nie można już brać regularnego tygodniowego czasu na odpoczynek (ponad 45 godzin) w ciężarówce, ten odpoczynek musi być wzięty w odpowiednim miejscu i opłacony przez pracodawcę, a nie kierowcę.
 • Kierowca będzie miał 4 dni na odstąpienie od umowy po powrocie do kraju.
 • Tachografy staną się obowiązkowe dla wszystkich lekkich samochodów dostawczych (lekkie samochody dostawcze o masie od 2,5 do 3,5 t), pojazdy te będą również podlegać normom UE dotyczącym transportu.
 • Każda ciężarówka będzie obowiązkowo zwracana do centrali firmy co osiem tygodni.
 • Aby pomóc w ograniczeniu liczby tworzonych fikcyjnie „firm zagranicznych” posiadających jedynie skrzynkę pocztowa w danym kraju, firmy transportowe będą musiały udowodnić swoją główną działalność w kraju siedziby poprzez:
  • Posiadanie stabilnego miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim
  • Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej
  • Posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych
 • Przepisy zaczną obowiązywać 18 miesięcy po ich opublikowaniu.
 • Przepisy dotyczące czasu odpoczynku, w tym powrotu kierowców do kraju pochodzenia, będą obowiązywać na 20 dni po ich opublikowaniu.

Vrio opublikuje więcej informacji dotyczących Pakietu Mobilności, w nadchodzących tygodniach i miesiącach, gdy będą już znane szczegóły tej decyzji.

Ważne: Należy pamiętać, że istniejące praktyki, takie jak ustawa Macron we Francji i płaca minimalna w Holandii, nadal obowiązują i dopóki nowy pakiet mobilności nie zostanie w pełni wdrożony w całej Europie należy przestrzegać tych przepisów.

Zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym biurem Vrio w celu omówienia wszelkich wymagań dotyczących płacy minimalnej.