Kobiety w sektorze transportu: Wyzwania i korzyści

Mimo, że kobiety zajmują ponad 45% wszystkich miejsc pracy w UE, odsetek kobiet pracujących w sektorze transportu jest znacznie mniejszy, a ich liczba sięga zaledwie 13% miejsc pracy w sektorze transportu drogowego, obecnie zajmowanych przez kobiety. Liczby te wskazują zakres wyzwania, przed jakim stoi sektor transportu, tj. przyciągnięcie większej liczby kobiet na wiele dostępnych wykwalifikowanych i mniej wykwalifikowanych stanowisk, związane z wieloma korzyściami jakie kobiety przynoszą w miejscu pracy.

Dlaczego więc sektor transportu jest tak zdominowany przez mężczyzn?

Istnieje wiele barier dla kobiet, uniemożliwiających postrzeganie sektora transportu za możliwy zawód w przyszłości. Są to:

 • Stereotypy związane z płcią.
 • Dyskryminacja płciowa.
 • Kultura pracy/ firmy.
 • Równowaga między pracą, a życiem prywatnym.
 • Bezpieczeństwo osobiste i narażenie na brutalne zachowania.
 • Molestowanie seksualne.
 • Zdrowie i higiena.
 • Luka płacowa.
 • Przeszkolenie i rozwój kariery.
 • Postrzeganie pracy.

Oczywiście trwa debata na temat tego, jak „prawdziwe” są te bariery i jak często kobiety się z nimi spotykają. Kobiety obecnie zatrudnione w sektorze transportu mogą pochwalić się świetnymi recenzjami na temat swoich osobistych doświadczeń. Jednakże liczby wykazują, że bariery są realne i mogą wpływać na atrakcyjność sektora, jeśli nie uda się ich pokonać to nie zdoła się przyciągać kobiet do zawodu. W sektorze transportu drogowego ogólnie przyjmuje się, że istnieje znaczny brak kierowców, zwłaszcza dobrych kierowców, na których można polegać. Jednak niewiele kobiet ubiega się o te miejsca pracy, co oznacza, że na sektorze spoczywa ciężar zwiększenia atrakcyjności dla kobiet ze względu na znaczące korzyści, jakie przynoszą one w miejscu pracy.

Korzyści płynące z mieszanej siły roboczej:

Przyciągając więcej kobiet, sektor bez wątpienia:

 • Poprawi zakres wolnych miejsc pracy, szybciej obsadzając stanowiska ze względu na zwiększoną liczbę kandydatów.
 • Przyciągnie coraz więcej talentów, czyniąc sektor bardziej atrakcyjnym zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
 • Zwiększy retencję pracowników.
 • Zwiększy zadowolenie klienta, biorąc pod uwagę fakt, że kobiety mają tendencję do lepszego radzenia sobie z kwestiami obsługi klienta.
 • Usprawni proces podejmowania decyzji, zwiększy kreatywność i innowacyjność ze względu na zwiększony poziom różnorodności w miejscu pracy.
 • Poprawi atmosferę w miejscu pracy, pomagając rozbudzić ducha zespołu.
 • Poprawi ogólne zadowolenie pracowników, ponieważ zespoły, w których skład wchodzą kobiety są bardziej otwarte i integrujące się.
 • Zwiększy bezpieczeństwo, ponieważ ogólnie kobiety mają mniej wypadków.

Środki wspierające kobiety w sektorze transportu

Firmy i cały sektor mają możliwość modernizacji i przyciągnięcia większej liczby kobiet w swoje szeregi. W tym celu sektor musi priorytetowo podnosić świadomość płci, aby zapewnić zlikwidowanie dominacji mężczyzn i pozbycie się tradycyjnego stereotypu: mężczyzna i ciężarówka. W przedsiębiorstwach i organizacjach, w których zatrudniona jest niewielka liczba kobiet, należy opracować bardziej solidną i skuteczną politykę rekrutacji, szkoleń i rozwoju kariery. Ponadto kobiety muszą czuć, że w miejscu pracy są zagwarantowane zdrowie i bezpieczeństwo, aby poważnie potraktować transport jako potencjalną karierę zarówno dla nich, jak i ich córek. Wszystkie te środki łącznie pozwolą kobietom dostrzec, że można osiągnąć silną równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym oraz że zarówno one, jak i sektor mogą czerpać korzyści ze współpracy.