Aktualizacja sieci Opłat Drogowych, Krok Naprzód w Europejskim Programie Mobilności

Coraz więcej krajów nagradza niski poziom emisji w transporcie towarowym w swoich programach mobilności. W większości z nich nagroda ta znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów opłat za przejazd, z korzyścią dla środków transportu o niższej emisji CO2. W ten sposób możemy zobaczyć, jak obniżono cenę km o ponad 40%. 

Środki te są przeprowadzane poprzez włączenie i aktualizację metod płatności, w formie płatności eurowinietą lub poprzez odnowienie urządzeń do pobierania opłat, które były przestarzałe lub po prostu nie istniały. 

Dzięki tym propozycjom osiąga się szereg celów, wśród których warto podkreślić poprawę infrastruktury, tworzenie nowych i bardziej nowoczesnych dróg lub kontrolę zanieczyszczenia, ograniczając przejazd pojazdów niespełniających określonych norm emisji spalin. 

Ulepszenie dróg ma bezpośredni wpływ na efektywność transportu, skrócenie czasu dostawy, a kontrola nad emisjami spalin ma uczynić krok do przodu w ochronie planety i sprawić, że dostrzeżemy krótkoterminową potrzebę aby wymienić paliwa kopalne na energię odnawialną. 

Jednym z tych krajów są Czechy. Od 1 grudnia 2019 r. Nowe urządzenie do pobierania opłat jest konieczne ze względu na zmianę technologii. Czechy mają 2.409 kilometrów dróg i autostrad podlegających opłatom. Do tej pory urządzenie poboru opłat było krótkofalowe, zostało zastąpione urządzeniem z technologią satelitarną, co wymaga od użytkownika rejestracji i posiadania nowego urządzenia pokładowego (www.mytocz.com) 

Z drugiej strony na Węgrzech, z infrastrukturą drogową o długości ponad 6500 km między autostradami, drogami ekspresowymi i drogami krajowymi, konieczny jest dowów przejazdu pojazdów powyżej 3,5ton. W tym kraju użytkownikowi udostępniono różne formy płatności. Można kupić bilet w udostępnionych punktach lub można to zrobić online (www.hu‐go.hu), z wcześniejszym zaprogramowaniem trasy. 

Najbardziej niezawodną opcją, aby nie ponieść żadnego wykroczenia, jest zakup urządzenia do pobierania opłat. Użytkownik może uzupełnić stan swojego konta i swobodnie poruszać się po sieci opłat drogowych, co automatycznie spowoduje naliczenie opłat odpowiadających wykonanej trasy. 

W przypadku Słowenii, z 623 kilometrami autostrady i 128 odcinkami opłat, od kwietnia 2018 r. jest obowiązkowa płatność elektroniczna przez DarsGo dla pojazdów, których maksymalna dopuszczalna masa jest większa niż 3,5 tony. Jest to urządzenie krótkofalowe, które jest aktywowane podczas przejeżdżania przez bramki do poboru opłat, a opłata jest naliczana w odniesieniu do przejechanych kilometrów i euronormu pojazdu. 

Rejestracja odbywa się online pod adresem www.darsgo.si/portal/ konieczne jest użycie autoryzowanego sposobu płatności (Multiservice Vrio). Można wybrać formę płatności, pre-paid lub post-paid. Urządzenie odbiera się w oznaczonych punktach udostepnionych przez dany kraj. 

Szwajcarii obowiązkowe jest uzyskanie ID-Card w celu potwierdzenia przejazdu przez kraj. Pojazd musi zostać zarejestrowany, jeśli przejeżdża po raz pierwszy. Kartę należy odebrać w autoryzowanych punktach granicznych. Rejestracja jest konieczna tylko przy pierwszym wjeździe, konieczne będzie także przesłanie pełnej jego dokumentacji. 

 

Vrio udostępnia swoim klientom Kartę Multiservice, skuteczny sposób na uzyskanie dostępu z gwarancjami zarówno w Czechach, Węgrzech i innych krajach Europy Wschodniej, które nie dostosowały swojego systemu do urządzeń Wielo-krajowych, nadaje sie do opłat Eurowiniety, również w Anglii www.hgvlevy.service.gov.uk  jak i w Holandii i Luksemburgu, www.eurovignettes.eu/portal/booking/booking. 

Źródła: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Documents/Nuevo%20sistema%20de%20peaje%20para%20camiones%20en%20Hungr%C3%ADa.pdf 

http://www.mytocz.com/ 

https://www.hu-go.hu/articles/category/news 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-companies/transport–travel-documents–road-taxes/heavy-vehicle-charges–performance-related-and-lump-sum-.html 

https://www.eurovignettes.eu/portal/booking/booking. 

https://www.hgvlevy.service.gov.uk/ 

www.hu‐go.hu