Zrównoważony transport miejski – Europejski Tydzień Mobilności

W Overdrive patrzymy na wszystkie aspekty mobilności, a jednym z gorących tematów tego sezonu jest stworzenie mobilności w centrach miast czystszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska. Unia Europejska przywiązuje coraz większą wagę do promowania zdrowia publicznego i jakości życia jako sposobu na osiągnięcie celów klimatycznych.

Od 2002 roku EUROPEAN MOBILITY WEEK, kampania prowadzona przez UE, miała na celu poprawę zdrowia publicznego i jakości życia poprzez promowanie czystej mobilności i zrównoważonego transportu miejskiego. Kampania daje ludziom możliwość poznania roli ulic miasta i eksperymentowania z praktycznymi rozwiązaniami, które pozwolą stawić czoła miejskim wyzwaniom, takim jak zanieczyszczenie powietrza. Daje miastom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom i szkołom możliwość udziału w ogólnounijnej kampanii promującej wiele różnych strategii i działań podejmowanych przez różne zainteresowane strony.

Kampania EUROPEAN MOBILITY WEEK stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania lokalnym mieszkańcom alternatywe rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności i wyjaśnienia wyzwań, przed którymi stoją miasta. Biorąc udział, miasta mogą pokazać zalety czystszych wyborów transportowych i poczynić postępy w kierunku lepszej mobilności w Europie.

Zachęca się władze lokalne do wykorzystania tygodnia do przetestowania nowych środków transportu i uzyskania opinii publicznej. Jest to również doskonała okazja dla lokalnych interesariuszy do spotkania się i omówienia różnych aspektów mobilności i jakości powietrza, znalezienia innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczenia użytkowania samochodów i emisji transportowych oraz przetestowania nowych technologii i środków planowania.

Spośród 50 krajów uczestniczących Polska odgrywa wiodącą rolę w programach zrównoważonej mobilności w Europie, a ponad 200 programów od polskich interesariuszy zostało zarejestrowanych w Europejskim Tygodniu Mobilności w ubiegłym roku (2019). Warszawa była jednym z trzech finalistów w 2019 roku dla Nagrody Dużych Gmin.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mobilityweek.eu/home/