Strefy niskiej emisji (LEZ) i sektor dostaw ładunków miejskich

Europejskie programy ochrony środowiska zachęcają lub nakładają środki zmniejszające zanieczyszczenie powietrza. Ustanowiono normy jakości powietrza, które zmuszają rządy krajowe i obszary miejskie do wdrożenia środków mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez ruch drogowy. Coraz więcej europejskich miast wprowadza przepisy zachęcające do ekologicznie czystych pojazdów. Wymaga to wprowadzenia nowych kryteriów, które bardziej koncentrują się na ochronie środowiska niż poprawie bezpieczeństwa lub łagodzeniu zatorów. W ten sposób wiele europejskich miast utworzyło strefy niskiej emisji (LEZ), takie jak Londyn, z których zakazane są pojazdy, które najbardziej zanieczyszczają środowisko. Często składają się z pojazdów ciężarowych w wyniku wysokiego poziomu zanieczyszczenia emitowanego przez dzisiejsze floty pojazdów. 

Ważne jest, aby od samego początku ustalić poziom zanieczyszczenia powietrza, który można bezpośrednio przypisać sektorowi transportu drogowego, aby zrozumieć, czy strefy LEZ są konieczne i / lub skuteczne w osiągnięciu europejskich celów w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Transport drogowy (towarowy i pasażerski) jest ogólnie uznawany za jedno z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń. W szczególności transport towarowy jest uznawany za główny czynnik przyczyniający się do emisji ozonu, drobnych cząstek stałych i tlenków azotu (NOx), które powodują problemy zdrowotne. Na przykład w badaniach już w 2011 r. Stwierdzono, że transport drogowy jest odpowiedzialny za do 50% wszystkich NOx, co oznacza, że ​​tworzenie stref LEZ w gęsto zaludnionych obszarach miejskich było bezpośrednio ukierunkowane na miejskie floty dostawcze. Należy również podkreślić, że zanieczyszczenie transportem drogowym wzrosło również w wyniku ciągłego wzrostu udziału pojazdów z silnikiem Diesla we flocie. Silniki wysokoprężne wytwarzają od 4 do 10 razy więcej emisji NOx niż pojazdy benzynowe o równoważnej mocy i masie. Nawet najnowsze pojazdy z silnikiem Diesla emitują NOx (głównie NO2), również z powodu zastosowania filtrów do zwalczania innych rodzajów zanieczyszczeń. Miasta w Europie są często przedmiotem ataków jako główny czynnik przyczyniający się do poziomu zanieczyszczenia miast, a badania często przytaczają dane od 35% do 50% zanieczyszczeń pochodzących z floty pojazdów dostawczych. Z badań jasno wynika, że ​​dwa główne problemy związane z sektorem to:

1) Liczba małych firm zajmujących się dostawami miejskimi oraz

2) Wiek floty. 

Liczba małych firm zaangażowanych w sektor ma znaczenie, ponieważ firmy te mają tendencję do pracy na mniejszych marżach i dlatego generują mniejszy zysk operacyjny. W rezultacie zdolność tych mniejszych firm do przystosowania się do środków związanych z zanieczyszczeniem powietrza, takich jak strefy LEZ, są utrudnione z uwagi na ich ograniczoną zdolność do aktualizacji flot. Dlatego wielu kończy działalność nielegalnie, a niektórzy kończą działalność, ponieważ nie są w stanie konkurować. Jak wspomniano, mniejsze firmy mają mniejszą zdolność do regularnej aktualizacji swoich flot, a ze względu na dużą liczbę małych firm zajmujących się dostawami miejskimi flota miejska jest stosunkowo stara i dlatego też jest silnie ukierunkowana przez LEZ. Większe firmy z bardziej nowoczesnymi flotami są zatem w stanie łatwiej konkurować na rynku, co doprowadziło do krytyki ze strony federacji małych firm, że nie udostępniono wystarczającej pomocy rządowej dla mniejszych firm w celu aktualizacji ich flot. 

Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie stref LEZ w całej Europie powoduje poważne zmiany w sektorze miejskiego transportu towarowego. Modernizacja floty prowadzi do niższych emisji, mniej mniejszych firm oznacza, że ​​na drogach jest mniej starszych pojazdów, a miasta takie jak Mediolan i Londyn odnotowują znaczny spadek liczby przejechanych kilometrów w miastach, ponieważ trasy są zoptymalizowane, a ładunki często dzielone. Nowe metody łańcucha dostaw mają również duży wpływ na to, jak dostarczamy towary w naszych miastach. Wszystko to nie przychodzi jednak bez przegranych. Wiele stowarzyszeń transportowych obawia się, że środki takie jak LEZ mogą spowodować poważne szkody ekonomiczne lub w wielu przypadkach firmy często przenoszą działalność gospodarczą do miast, które nie prowadzą LEZ. Zwolennicy LEZ podkreślają jednak związek ze wzrostem inwestycji w tym sektorze ze względu na wprowadzane zmiany, które prowadzą do bardziej nowoczesnego, solidnego sektora, który jest w stanie dostosować się do realiów życia miejskiego w 2020 r. 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących stref LEZ w Europie, zalecamy następującą stronę: 

https://urbanaccessregulations.eu/