Metody Płatności Za Autostrady W Europie

W ostatnich latach w Europie nastąpiło wiele zmian w zakresie przejazdów autostradami i opłat drogowych. Istnieją czynniki, które miały duży wpływ na rozwój tych mechanizmów pobierania opłat, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ustalenie różnych rodzajów cen w zależności od kategorii emisji spalin pojazdów, pojawienie się nowych technologii i włączenie nowych krajów to tylko kilka przykładów.

Te wielkie „rewolucje” dokonane w ostatnich latach odpowiadają za 2 wielkie zmiany:

Otwieranie krajów na nowe sposoby płatności

Jeszcze kilka lat temu wiele krajów miało tylko jeden sposób zapłaty za wewnętrzne opłaty drogowe. Obecnie rynek stał się niezwykle otwarty i zróżnicowany, dzięki czemu firmy transportowe mają teraz większy wybór dostawców, urządzeń lub środków płatności, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Istnieją kraje, w których zmiany te zostały powszechnie zaakceptowane, takie jak Belgia, Niemcy lub Austria.

Pojawienie się urządzeń wielokrajowych

Dokonanie tego stało się możliwe dzięki dwóm wielkim zmianom. Pierwszą z nich było stworzenie urządzeń, za pomocą których możliwe było automatyczne płacenie za przejazdy tym samym urządzeniem. Urządzenia te wykorzystywały technologię DSRC, znaną również jako „krótkofalowa”, najczęściej stosowaną w opłatach za przejazdy w całej Europie. Drugą i ostatnią zmianą było wdrożenie i ujednolicenie różnych technologii w tym samym urządzeniu OBU („On Board Unit” Urządzenie do Opłat Drogowych). Te wielokrajowe urządzenia OBU łączą głównie technologie DSRC i GNSS (geolokalizacja), co doprowadziło do znacznego rozszerzenia się zakresu krajów objętych tą samą jednostką.

Dzięki międzynarodowej umowie EETS, na mocy, której regulowane są Europejskie Usługi Opłat Elektronicznych za Autostrady, procesy nabywania urządzeń pokładowych, fakturowania i odzyskiwania międzynarodowego podatku VAT w firmach transportowych zostały znacznie uproszczone.

Aktualna mapa obejmuje następujące kraje:

HiszpaniaWłochyNorwegia
FrancjaAustriaDania
PortugaliaPolska (A4)Szwecja
BelgiaNiemcy

A w roku 2020 i 2021 planowane jest włączenie krajów:

SłoweniaSzwajcaria
WęgryBułgaria

Uwzględniono również następujące kraje, ale konkretna data nie jest jeszcze dostępna:

PolskaSłowacja
RumuniaRepublika Czeska

Ze strony Vrio Mobility oferujemy usługi i porady, dzięki którym możesz zarządzać opłatami drogowymi w Europie i swobodnie poruszać się po wszystkich drogach w dowolnym kraju w sposób wydajny, bezpieczny i rentowny dla Twojej firmy.