Wprowadzone przez Rocío Pagán

,

Powrót opłaty HGV Levy w Wielkiej Brytanii

Uiszczenie opłaty będzie obowiązkowe dla pojazdów zarejestrowanych poza Wielką Brytanią o masie powyżej 12 000 kg, które poruszają się po drogach i autostradach objętych opłatą.Pojazdy ciężarowe z Wielkiej Brytanii są opodatkowane zgodnie z brytyjskimi przepisami podatkowymi.

,

Zmiany w systemie uiszczania opłat drogowych w 2023 r.

Już w 2023 roku zauważalny jest wzrost zmian w systemach opłat drogowych, zarówno w Hiszpanii, jak i w kilku krajach europejskich. Ta dynamika będzie się utrzymywać w kolejnych latach, gdzie opłaty drogowe będą obecne na coraz większej liczbie dróg. Oto szczegóły, jak i gdzie będą miały miejsce główne nowości.

,

Jak zapobiec kradzieży paliwa?

Jak wskazywały prognozy na początku roku, nie tylko nasiliły się kradzieże, napady i przestępczość w sektorze transportu drogowego, ale także zmienność cen paliw w ciągu tego roku, można powiedzieć, że paliwo to najbardziej pożądane płynne złoto.

,

Jak uniknąć sankcji w Belgii i Europie

Zwiększono nie tylko częstotliwość kontroli, ale także przyspieszono wykrywanie, rozpatrywanie i powiadamianie o mandatach – obecnie są one wystawiane w ciągu kilku tygodni, podczas gdy wcześniej zdarzało się, że powiadamiano o nich po upływie roku lub dwóch lat od daty popełnienia wykroczenia.